شماره: 304109 تاریخ : 1396/06/22-09:48:40

گزارش

کدام استانها بیشترین آزادراه را دارند؟

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: براساس آماری که وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بدون احتساب راه‌های روستایی در حال حاضر 87 هزار و 166 کیلومتر راه فعال در تمام استان‌های ایران وجود دارد، راه‌هایی که به آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی تقسیم می‌شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، براساس این گزارش در حال حاضر در ایران 2401 کیلومتر آزادراه، 16 هزار و 627 کیلومتر بزرگراه، 25 هزار و 538 کیلومتر راه اصلی و 42 هزار و 601 کیلومتر راه فرعی وجود دارد.

در نگاه کلی به میزان راه‌های فعال در هر استان، استان فارس با داشتن 9 هزار کیلومتر بیش از 10 درصد از جاده‌های ایران را در خود جای داده است که از این نظر رکوردار به حساب می‌آید. پس از فارس استان‌های خراسان رضوی با 7/4، کرمان با 7/3، سیستان و بلوچستان با 7/2 و دو استان اصفهان و خراسان جنوبی با 6/2 درصد قرار گرفته‌اند.

در این آمار استان تهران با قرار گرفتن 940 کیلومتر راه تنها 1/1 درصد از جاده‌های کشور را به خود اختصاص داده است. از نظر پوشش آزادراهی شرایط کشور با وجود تمام اقدامات انجام گرفته هنوز با استانداردها فاصله زیادی دارد.

طبق آخرین گزارش‌های وزارت راه و شهرسازی، در حال حاضر 13 استان کشور از نعمت آزادراه محروم هستند و در تعدادی از استان‌ها میزان آزادراه حتی به 100 کیلومتر نمی‌رسد.

در بین استان‌هایی که آزادراه به آنها رسیده استان اصفهان با ثبت 399 کیلومتر صدرنشین است و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 234، استان قم با 229، قزوین با 217، مرکزی 207 و زنجان با 200 کیلومتر آزادراه فعال قرار گرفتند. استان تهران نیز طبق آخرین آمارها 197 کیلومتر آزادراه فعال دارد.

در حوزه راه‌های اصلی وضعیت تمام استان‌ها شاخص‌هایی مثبت را نشان می‌دهد، اما تنها تعداد محدودی از استان‌های کشور بیش از 1000 کیلومتر راه اصلی دارد. در این آمار استان کرمان با 1728 کیلومتر صدرنشین است و پس از آن اصفهان با 1695، فارس با 1590، خراسان رضوی با 1150 و خوزستان با 1053 کیلومتر قرار دارد.

در حوزه راه‌های اصلی نیز بالاترین آمار به خوزستان اختصاص یافته که با 2673 کیلومتر بیشترین پوشش راه اصلی را به خود اختصاص داده است. پس از آن استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان، خراسان رضوی و کرمان قرار گرفته‌اند.

در حوزه راه‌های فرعی استان فارس با فاصله بسیار زیاد بیشترین پوشش را به خود اختصاص داده است و بر این اساس 5195 کیلومتر از راه‌های فرعی کشور در استان فارس قرار گرفتند. پس از آن استان‌های خراسان جنوبی و رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی و اصفهان بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.

برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد از مجموع راه‌های فعال در ایران تنها 2.8 درصد آزادراه هستند و پس از آن 19/1 درصد بزرگراه، 29/3 درصد راه اصلی و 48/9 درصد راه فرعی به حساب می‌آید. 


URL: http://bankosanat.ir/News/کدام-استانها-بیشترین-ازادراه-را-دارند.bos