شماره: 263805 تاریخ : 1395/10/16-11:57:46

سلطانی:

پرداخت 950میلیارد تومان به 1600دانش بنیان در3سال اخیر

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رئیس صندوق نو آوری معاونت علم وفن آوری نهاد ریاست جمهوری: درحال حاضر 2800شرکت دانش بنیان درحال فعالیت هستند.

به گزارش خبرنگار بانک و صنعت سلطانی رئیس صندوق نو آوری معاونت علم وفن آوری نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: در مجموع برای شرکت های دانش بنیان 1310میلیارد تومان درنظر گرفته شده که 12شرکت دانش بنیان تاکنون 12میلیارد تومان از صندوق نوآوری دریافت کرده اند.

وی ادامه داد: پنج شرکت باریج اسانس ،ایران داروک، سیتره، دینه و گل دارو 90درصد بازار را به خود اختصاص داده اند.

وی بابیان اینکه پتانسیل های زیادی در حوزه گیاهان دارویی وجود دارد گفت: صندوق های سرمایه گذاری می توانند در این رابطه کمک قابل توجهی را به منظور سرمایه گذاری در تولید گیاهان دارویی داشته باشند.

وی افزود: ما حاضریم تا 49درصد دراین زمینه جهت صادرات سرمایه گذاری کنیم.


URL: http://bankosanat.ir/News/پرداخت-950میلیارد-تومان-به-1600دانش-بنیان-در3سال-اخیر.bos