شماره: 280669 تاریخ : 1396/03/28-04:02:04

معاون بیمه ایران: زائران حج تمتع زیرپوشش کامل قرار گرفتند

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: معاون فنی بیمه ایران گفت : طبق قرارداد با سازمان حج و زیارت ،همه هموطنانی که امسال به حج تمتع مشرف می شوند ، زیرپوشش کامل بیمه قرار دارند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ،محمد حیدری افزود: به این ترتیب حاجیان 48 ساعت قبل از خروج از کشور، 45 روز اقامت در عربستان و 72 ساعت پس از مراجعت به کشور زیرپوشش بیمه هستند.

وی با بیان اینکه این بیمه شامل 3 نوع بیمه عمر و حوادث، درمان و بار همراه مسافر است، افزود: براساس قرارداد مربوط به بیمه حادثه ، اگر حاجی به صورت عادی فوت کند 20 میلیون تومان پرداخت خواهد شد و اگر بر اثر حادثه فوت کند این پرداختی تا 270 میلیون تومان افزایش می یابد.
حیدری گفت : بر اساس بیمه درمان اگر حاجی بر اثر بیماری یا حادثه مصدوم شود که نیاز به بستری در بیمارستان باشد تا 20 میلیون تومان تحت پوشش بیمه قرار دارد.
وی افزود: اگر بیماری جزیی باشد بابت هزینه ویزیت، دارو و جراحی های کوچک تا 2 میلیون تومان و در مجموع تا 22 میلیون تومان هزینه درمان پرداخت خواهد شد.
معاون فنی بیمه ایران با بیان اینکه ، مسئولیت بار همراه مسافر نیز بیمه شده است، گفت: بار همراه حاجیان در رفت تا یک میلیون تومان و در برگشت تا دو میلیون تومان زیرپوشش بیمه قرار دارد.
حیدری با بیان اینکه نمایندگان بیمه ایران در کنار کارگزاران سازمان حج و زیارت در مدینه و مکه مستقر هستند و خدمات رسانی را به حاجیان عزیز ، سازماندهی می کنند افزود: اگر برای حاجیان در طول این سفر معنوی اتفاقی بیفتد ، فقط کافی است که به رئیس کاروان اطلاع داده شود و بعد از آن کارهای بیمه ای حاجی با هدایت نمایندگان بیمه ایران در عربستان و ایران انجام خواهد شد.


URL: http://bankosanat.ir/News/معاون-بیمه-ایران-زایران-حج-تمتع-زیرپوشش-کامل-قرار-گرفتند.bos