شماره: 315400 تاریخ : 1396/11/24-06:46:02

اسماعیلی:

کلید موفقیت صنعت خودرو، رقابت پذیری قطعه سازان است

مدیرعامل رنوپارس درباره برنامه های این شرکت برای توسعه صنعت قطعه سازی گفت: قطعه سازان ایرانی باید سطح رقابت پذیری خود را ارتقا دهند؛ زیرا این امر، کلید موفقیت در صنعت خودرو ایران است.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، رامتین اسماعیلی  مدیرعامل رنوپارس عصر امروز(سه شنبه) در پنجمین همایش صنعت خودرو ایران از برنامه ویژه رنوپارس برای همکاری با قطعه سازان ایرانی خبر داد و افزود: این برنامه شامل همکاری با قطعه سازان در چهار جنبه است.

وی بیان داشت: بخش کیفیت رنوپارس، به قطعه سازان برای افزایش کیفیت قطعه و روند کمک می کند. قسمت خرید نیز برای رقابت پذیری، بخش مهندسی برای توسعه طرح ها و در نهایت تیم تولید برای گسترش فرآیندهای تولید به قطعه‌سازان یاری می رساند. این برنامه امسال آغاز شده است و در آینده توسعه خواهد یافت.
به گفته وی، رنوپارس با همکاری بیش از 60 قطعه ساز توانمند ایرانی سطح داخلی سازی را به 60 درصد رسانده است.
وی با اشاره به اینکه خودروهای تولید داخل رنو همیشه در صدر کیفیت قرار دارد، ادامه داد: انرژی ارزان و نیروی انسانی ماهر ثروت است اما برای رسیدن به رقابت پذیری باید فرآیندها تقویت شود. مدیریت کیفیت و همچنین داخلی سازی عمیق بسیار مهم است. 
وی تاکید کرد رنوپارس با برنامه های جامع حمایتی در کنار قطعه سازان قرار دارد، ما نیز به عنوان خودروساز برای تولید خودروهای باکیفیت به حمایت قطعه سازان نیاز داریم.
به گزارش ایرنا، پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو ایران با محور «زنجیره تامین رقابت پذیر (مواد اولیه، قطعه سازی، لجستیک)» برپا شده است.
که به گفته کارشناسان، فرصت به دست آمده در این همایش می تواند برای صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی کشور مفید باشد، زیرا پس از تحریم ها، در فضای به وجود آمده می توانیم آزادانه و بدون هزینه کرد ارز اضافی برای دور زدن تحریم ها، به فکر انتقال فناوری و به روز رسانی صنعت خودرو و صنایع وابسته باشیم؛ امری که از سه سال پیش پله پله در حال انجام است. 


URL: http://bankosanat.ir/News/مدیرعامل-رنوپارس-کلید-موفقیت-صنعت-خودرو-رقابت-پذیری-قطعه-سازان-است.bos