شماره: 314968 تاریخ : 1396/11/16-12:33:49

انتشار گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات، پاییز1396

شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­شود.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت،  شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای 100=1390) در فصل پاییز 1396 برابر است با 247,1 که نسبت به فصل قبل 3.7 درصد افزایش یافته است.

 تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

    -  شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل پاییز 1396 برابر است با 293 که نسبت به فصل قبل 2,7 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل پاییز 1396 برابر است با 322,3 که نسبت به فصل قبل 2,1 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل پاییز 1396 برابر است با 264,1 که نسبت به فصل قبل 1,8 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات واسطه گریهای مالی (بیمه)» در فصل پاییز 1396 برابر است با 246,2 که نسبت به فصل 2.7 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل پاییز 1396 برابر است با 197,2 که نسبت به فصل قبل 2,2 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل پاییز 1396 برابر است با 259,6 که نسبت به فصل قبل 11,7 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل پاییز 1396 برابر است با 372,5 که نسبت به فصل قبل 8 درصد افزایش یافته است.

    -  شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل پاییز 1396 برابر است با 269,8 که نسبت به فصل قبل 2,6 درصد افزایش یافته است. اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

 

 


bkh-3-96.pdf (471.01 kb)


URL: http://bankosanat.ir/News/انتشار-گزارش-شاخص-قیمت-تولید-کننده-بخش-های-خدمات-پاییز1396.bos