شماره: 264297 تاریخ : 1395/10/22-06:32:45

آخرین آمار ثبت احوال از نرخ موالید و زاد و ولد

پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: تعداد متولدین امروز 22 دی ماه یک هزار و 553 نفر گزارش شده است. به طور کلی تعداد فوت شدگان امروز 368 نفر تا این لحظه است.

 به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور تعداد متولدین امسال تا این لحظه یک میلیون و  239 هزار و 53 نفر هستند که از این تعداد، متولدین پسر 634 هزار و 395 نفر و تعداد متولدین دختر 604 هزار و 658 نفر هستند.

 تعداد متولدین امروز 22 دی ماه یک هزار و 553 نفر گزارش شده است.

 همچنین تعداد فوت شدگان امسال تا این لحظه، 293 هزار و 602 نفر است که از این تعداد فوت شدگان مرد، 155 هزار و 609 نفر و تعداد فوت شدگان زن، 137 هزار و 993 است.

 به طور کلی تعداد فوت شدگان امروز 368 نفر تا این لحظه است.

 


URL: http://bankosanat.ir/News/اخرین-امار-ثبت-احوال-از-نرخ-موالید-و-زاد-و-ولد.bos